Nyitó oldal   Elérhetőségeim

Bemutatkozom   Je me présente      Szolgáltatásaim  Könyveim    Ezeket tanuljuk1  Ezeket tanuljuk2  Ezeket tanuljuk3  Ezeket tanuljuk4

Kedvezményes felkészítő könyvek     Francia 1x1 - B2 szint


Moulin Rouge

BATEAU MOUCHE

Disney Land Parizs

Disney Land Parizs

Notre Dame
Notre Dame

MARCHÉ DE PO
MARCHÉ DE PO

 

Középfokú könyvem tartalomjegyzéke

1. Válassza ki a helyes megoldást!
Je cherche ... comprendre le probleme de chômage, mais les personnes concernées ne veulent pas répondre a mes questions.
A: - B: de
C: ŕ D: pour

2. Válassza ki a helyes megoldást!
Cette délégation d'entreprise se rendra ... Tunisie pour discuter de la future coopération entre les deux pays.
A: au B: ŕ
C: pour les D: en

3. Válassza ki a helyes megoldást!
J’espere qu’il ne fera pas mauvais pendant ... vacances.
A: tout nos B: toutes
C: tous nos D: toutes nos

4. Válassza ki a helyes megoldást!
... la porte, il fait trop froid dehors et je suis enrhumée depuis quelques jours.
A: N’ouvrons-la pas B: Ne l’ouvrons pas
C: N’ouvrons pas D: Ne pas ouvrons

5. Válassza ki a helyes megoldást!
Les fenętres de la maison donnent sur le jardin, ... de la chambre de ma sour sont toutes petites.
A: cettes B: celles
C: ces D: celles-ci

6. Egészítse ki a mondatokat az alábbi határozószókkal:
Les gens vont ... chez le dentiste pour faire contrôler leurs dents.

7. Fordítsa franciára a következő mondatokat, ahol lehet, használja a kötőmódot.
Betegségem miatt nem tudlak elkísérni Párizsba.

8. Határozószó vagy jelző?
Il est ... de remplir ce formulaire de l'hôtel chaque fois que l'on y descende. (obligatoire/obligatoirement)

9. Használja a megfelelő kérdőszavakat!
... fille veux-tu aller en excursion ce dimanche ? (Melyikkel?)

10. Találós kérdés
1. Nous le prenons chaque matin pour ne pas avoir faim.
2. Si nous voulons acheter quelque chose, il faut le dépenser.

Középfokú vizsga feladattípusai

2./1 Fordítsa le franciára az alábbi szöveget!
Hajógyári-sziget

2./2 Fordítsa le franciára az alábbi szöveget!
Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok megye műemlékekben leggazdagabb városa.

3./1 Fogalmazzon reklamációs levelet a Minőségellenőrző Osztály nevében az alábbi információk alapján!

3./2 Fogalmazzon levelet Marie nevű francia barátnőjének az alábbi információk alapján!

4/1. (fordítás)

Les malades algériens se rendent ŕ l'étranger
13 000 personnes sont touchées dans notre pays par l'insuffisance rénale chronique au stade terminal.
5. Réforme du lycée : les propositions de Richard Descoings (szövegértés)
Középfokú szóbeli nyelvvizsga témaköreihez
1. Én és a családom
2. Az otthon és a szukebb környezet
3. A munka világa, napi tevékenység
4. A tanulás világa
5. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet
6. Szabadido, szórakozás, kultúra
7. Egészség, egészségmegorzés, sport
8. Vásárlás és szolgáltatások
9. Utazás
10. Étkezés
11. Közlekedés
12. Kommunikáció
13. Tágabb környezetünk, a természet világa
14. Magyarország
15. A célnyelv országa(i) és az EU
A TÉMAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ SZÓSZEDETEK
Üdvözlés, bemutatkozás, jó kívánságok
Család
Külső és belső tulajdonságok
Színek
Otthon
Foglalkozások
Munkahelyek
Napirend
Takarítás
Oktatás
Tantárgyak
Szociális körülmények
Mozi
Színház
Orvosnál
Emberi test
Sport
Eladók és üzletek
Szálloda
Utazás
Vakáció
Posta, telefon
Napok, hónapok, égtájak
Időjárás
Európai Unió
Informatika
Zene
Étterem, ételek
Konyhai eszközök
Öltözködés
Hasznos segédletek, gyűjtemények
Igéből képzett főnevek
Hasznos kifejezések
Gyakoribb nyelvtani kifejezések
Országok, nemzetiségek
Csillagjegyek
Francia ünnepek
Magyar ünnepek
Hasonló alakú vagy hangzású, de gyakran tévesztett kifejezések
Határozószók
Kérdőszavak
Kötőszavak
Gyakoribb, erős h-val kezdődő szavak
Időhatározók
Szólások, közmondások
Vonzatok
Elöljárószók
Személyes névmások összefoglaló táblázata
A visszaható, a tárgy- és részes esetű személyes névmás sorsorrendje a mondatban
A névmások sorrendje
A si használata. Használata feltételes módban
A tout névmás használata
1. A tout mint melléknév
2. A tout mint határozószó
A Passé simple
Hivatalos levél formája (cégnek írt levél)
Magánlevél formája
 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [ProjectEmail].
Last updated: 10/31/21.