parizs300x100argazeva222bp300x100

Moulin rouge
Moulin Rouge

BATEAU MOUCHE
BATEAU MOUCHE

Disney Land Parizs
Disney Land Parizs

EurodisneyParis on a budget

Középfokú könyvem tartalomjegyzéke1. Válassza ki a helyes megoldást!
Je cherche ... comprendre le probleme de chômage, mais les personnes concernées ne veulent pas répondre a mes questions.
A: - B: de
C: ŕ D: pour

2. Válassza ki a helyes megoldást!
Cette délégation d'entreprise se rendra ... Tunisie pour discuter de la future coopération entre les deux pays.
A: au B: ŕ
C: pour les D: en

3. Válassza ki a helyes megoldást!
J’espere qu’il ne fera pas mauvais pendant ... vacances.
A: tout nos B: toutes
C: tous nos D: toutes nos

4. Válassza ki a helyes megoldást!
... la porte, il fait trop froid dehors et je suis enrhumée depuis quelques jours.
A: N’ouvrons-la pas B: Ne l’ouvrons pas
C: N’ouvrons pas D: Ne pas ouvrons

5. Válassza ki a helyes megoldást!
Les fenętres de la maison donnent sur le jardin, ... de la chambre de ma sour sont toutes petites.
A: cettes B: celles
C: ces D: celles-ci

6. Egészítse ki a mondatokat az alábbi határozószókkal:
Les gens vont ... chez le dentiste pour faire contrôler leurs dents.

7. Fordítsa franciára a következő mondatokat, ahol lehet, használja a kötőmódot.
Betegségem miatt nem tudlak elkísérni Párizsba.

8. Határozószó vagy jelző?
Il est ... de remplir ce formulaire de l'hôtel chaque fois que l'on y descende. (obligatoire/obligatoirement)

9. Használja a megfelelő kérdőszavakat!
... fille veux-tu aller en excursion ce dimanche ? (Melyikkel?)

10. Találós kérdés
1. Nous le prenons chaque matin pour ne pas avoir faim.
2. Si nous voulons acheter quelque chose, il faut le dépenser.


Középfokú vizsga feladattípusai

2./1 Fordítsa le franciára az alábbi szöveget!
Hajógyári-sziget

2./2 Fordítsa le franciára az alábbi szöveget!
Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok megye műemlékekben leggazdagabb városa.

3./1 Fogalmazzon reklamációs levelet a Minőségellenőrző Osztály nevében az alábbi információk alapján!

3./2 Fogalmazzon levelet Marie nevű francia barátnőjének az alábbi információk alapján!

4/1. (fordítás)

Les malades algériens se rendent ŕ l'étranger
13 000 personnes sont touchées dans notre pays par l'insuffisance rénale chronique au stade terminal.

5. Réforme du lycée : les propositions de Richard Descoings (szövegértés)

Középfokú szóbeli nyelvvizsga témaköreihez

1. Én és a családom

2. Az otthon és a szukebb környezet

3. A munka világa, napi tevékenység

4. A tanulás világa

5. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet

6. Szabadido, szórakozás, kultúra

7. Egészség, egészségmegorzés, sport

8. Vásárlás és szolgáltatások

9. Utazás

10. Étkezés

11. Közlekedés

12. Kommunikáció

13. Tágabb környezetünk, a természet világa

14. Magyarország

15. A célnyelv országa(i) és az EU

A TÉMAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ SZÓSZEDETEK

Üdvözlés, bemutatkozás, jó kívánságok

Család

Külső és belső tulajdonságok

Színek

Otthon

Foglalkozások

Munkahelyek

Napirend

Takarítás

Oktatás

Tantárgyak

Szociális körülmények

Mozi

Színház

Orvosnál

Emberi test

Sport

Eladók és üzletek

Szálloda

Utazás

Vakáció

Posta, telefon

Napok, hónapok, égtájak

Időjárás

Európai Unió

Informatika

Zene

Étterem, ételek

Konyhai eszközök

Öltözködés

Hasznos segédletek, gyűjtemények

Igéből képzett főnevek

Hasznos kifejezések

Gyakoribb nyelvtani kifejezések

Országok, nemzetiségek

Csillagjegyek

Francia ünnepek

Magyar ünnepek

Hasonló alakú vagy hangzású, de gyakran tévesztett kifejezések

Határozószók

Kérdőszavak

Kötőszavak

Gyakoribb, erős h-val kezdődő szavak

Időhatározók

Szólások, közmondások

Vonzatok

Elöljárószók

Személyes névmások összefoglaló táblázata

A visszaható, a tárgy- és részes esetű személyes névmás sorsorrendje a mondatban

A névmások sorrendje

A si használata. Használata feltételes módban

A tout névmás használata

1. A tout mint melléknév

2. A tout mint határozószó

A Passé simple

Hivatalos levél formája (cégnek írt levél)

Magánlevél formája

Disney Land Parizs

Notre Dame
Notre Dame

MARCHÉ DE PO
MARCHÉ DE PO