parizs300x100argazeva222bp300x100

Moulin rouge
Moulin Rouge

BATEAU MOUCHE
BATEAU MOUCHE

Disney Land Parizs
Disney Land Parizs

EurodisneyParis on a budget

I. SZÓKINCSFEJLESZTÉS

I/1. Melyik csoporthoz tartoznak a következő elemek, illetve nevek?
I/2. Adja meg a következő igékből képzett főnevet!
I/3. Fordítsa le a következő időhatározós kifejezéseket!
I/4. Melyik csoporthoz tartoznak a következő elemek, illetve nevek ?
I/5. Adja meg a következő igékből képzett főnevet!
I/6. Írja be a megfelelő szót a kipontozott helyekre!
I/7. Válassza ki, hogy a következő szavak melyik csoportba tartoznak!
I/8. Adja meg a következő főnevekből képzett igéket!
I/9. Fordítsa le a következő időhatározós kifejezéseket!
I/10. Adja meg a következő igékből képzett főnevet!
I/11. Kakukktojás
I/12. Válassza ki a helyes állandósult szókapcsolatot!


II. TÖRTÉNET SZERKESZTÉS

II/1. Tegye helyes időrendi sorrendbe a következő mondatokat!
L'histoire d'une carte postale

II/2. Tegye helyes időrendi sorrendbe a következő mondatokat!
Noël est lŕ!

II/3. Tegye helyes időrendi sorrendbe a következő mondatokat!
Chez le médecin généraliste

II/4. Az újságíró rosszul állította össze az interjúját egy 100 éves hölggyel. Segítsen neki, hogy megtalálja a kérdésekhez tartozó válaszokat!
Rencontre avec une dame de cent ans


III. NYELVTANI GYAKORLATOK

III/1. Pótolja a megfelelő személyes névmást az alábbi mondatokban!
Demain, …... irons chez le médecin pour se faire vacciner contre la nouvelle grippe.

III/2. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő vonzatokkal, ha szükséges!
Je ne peux pas m'occuper …tes invités.

III/3. Adja meg a következő szavak nőnemű alakját!
nouveau.

III/4. Tegye egyes számba a következő mondatokat!
Ces filles portent des lunettes depuis longtemps.

III/5. Írjon ellentétes értelmű mondatokat!
Je prends toujours le bus pour aller au travail.

III/6. Tegye tagadó alakba az alábbi mondatokat!
Nous allons souvent au théâtre. (soha)

III/7. Adja meg a következő mondatok hiányzó névelőit!
… maison que tu vois devant … pharmacie est ŕ ma tante.

III/8. Rövidítse névmással a következő mondatokban az aláhúzott mondatrészeket!
Je suis trop fatigué, je ne peux pas aller ŕ la bibliothčque cet aprčs-midi.

III/9. Írja be a következo mondatok hiányzó határozatlan névelojét, ügyeljen a tagadásra!
... chose est sűre, avec mon salaire je ne pourrai jamais acheter ... voiture.

III/10. Fordítsa le a következo felszólító és tiltó mondatokat!
Ne menjünk ma moziba, mert holnap jobb filmet játszanak!

III/11. Adja meg a következo melléknevek megfelelo alakját!
Cette cravate ..... (fekete) te va bien avec ta chemise ..... (fehér)

III/12. Mondja az ellentétét a következo mondatoknak!
J'ai déjŕ reçu ta carte postale.

III/13. Egészítse ki a következo mondatokat a megfelelo melléknevekkel vagy módhatározókkal!
Je vois ... l'homme qui marche devant moi. (rosszul)

III/14. Tegye a zárójelben lévo igéket múlt idobe!
Les cadeaux que nous ..... aux jeunes ŕ l'occasion de leur mariage, coűtaient trčs cher. (ajándékoztunk)

III/15. Tegye egyszeru jövo idobe a következo múlt ideju mondatokat!
Passé composé Futur simple
Tu n'as pas pu aller ŕ l'école. Tu ne ..... pas aller ŕ l'école.

III/16. Alkosson mondatokat feltételes módban az alábbi kifejezésekkel!
Példa: la banque est fermée - retirer mon argent du distributeur (je)
Si la banque était fermée, je retirerais mon argent du distributeur.font>

III/17. Fordítsa le és illessze be a mondatba a megfelelo idohatározót!
Il pleuvait beaucoup ....., c'est pourquoi je préférais ŕ lire ŕ la maison. (délután folyamán)

III/18. Írj be a 'tout' névmás megfelelo alakját a mondatba!
... la famille ne veut pas entrer au musée.

III/19. Tegyen fel kérdéseket az aláhúzott mondatrészekre!
L'avion atterrissait quand nous passions devant l'aéroport.

III/20. Javítsa ki a mondatokat (mondatonként 1 hiba van)!
Ne nous appeler pas avant dimanche soir, nous ne serons pas ŕ la maison.

III/21. Tegyen fel kérdést a zárójelben megadott kérdoszóval az alábbi mondatokhoz!
Mes amis aiment bien voyager ŕ l'étranger. (Ki..?)

III/22. Egészítse ki a mondatokat a megfelelo vonzatokkal, ha szükséges!
J'ai dű traverser ..... la rue pour aller ŕ la pharmacie.

III/23. Keresse meg a hibát a mondatban (mondatonként 1 hiba)!
Je n'aime pas les soupes, je ne le mange presque jamais.

III/24. Egyeztesse a participle passé alakokat! (Figyelem: a történetet egy kislány meséli)
Aprčs avoir (boire) ..... mon café

III/25. Egészítse ki a következo mondatokat a megfelelo birtokos névmással!
Je dois aller acheter mes livres ce matin, veux-tu que je prenne ..... en męme temps?

III/26. Egészítse ki a mondatokat a következo birtokos névmások közül a megfelelovel!
Marc et Olivier adorent ..... grands-parents.

III/27. Egészítse ki a következo mondatokat valamelyik idohatározóval!
C'est le garçon qu'elle a rencontré .....

III/28. Kösse össze a két oszlop szavait, hogy értelmes kifejezést kapjon!
1-Une paire 1-de lunettes

III/29. Egyeztesse a következo mondatokban a minoségjelzoket!
Une pomme et une poire (vert) .....

III/30. Illessze be a kipontozott helyekre a második oszlopban szereplo szavakat vagy kifejezéseket!
Il n'y a pas longtemps ........ témoin d'un accident assez grave. Accident

III/31. Egészítse ki a mondatokat a következo határozószókkal!
Ta sour n'est pas au restaurant, cherche-la ..... (máshol).

III/32. Egészítse ki a szöveget a megfelelo mutató névmásokkal!
Marie veut essayer ..... chaussures- ..... . ( ces...ci)


IV. TESZT

IV/1. Válassza ki a helyes megoldást
... grandes villes ont non seulement ... avantages, mais ... inconvénients aussi.

IV/2. Válassza ki a helyes megoldást
Je vous félicite ... occasion de votre mariage.

IV/3. Válassza ki a helyes megoldást
Bien que je ne sois pas trčs douée pour les langues, il faut quand męme que j'apprenne un peu ... anglais pour me débrouiller ... informatique.

IV/4. Válassza ki a helyes megoldást
J'aime le tennis mais ... golf m'intéresse aussi.

IV/5. Válassza ki a helyes megoldást
Je pensais ... toi quand je faisais le ménage.

IV/6. Válassza ki a helyes subjonctif alakot!
out le monde veut que nous ... en Afrique.


V. FORDÍTÁS MAGYARRÓL FRANCIÁRA

V/1. Fordítsa le franciára a következo mondatokat!
Ti mindig késve érkeztek az értekezletekre.

V/2. Fordítsa le franciára a következo mondatokat!
A liftajtó nem akart kinyílni a nyolcadik emeleten.

V/3. Fordítsa le franciára a következo mondatokat!
Az új szomszédom felvitte a szekrényt a hatodik emeletre, amikor nem muködött a lift

V/4. Fordítsa le franciára a következo mondatokat!
Az anyukád elment az orvoshoz a fejfájása miatt?

V/5. Fordítsa le franciára a következo mondatokat!
Mivel az anyukám légi beteg a repülogépen, így busszal utazunk Berlinbe.


VI. FOGALMAZÁSOK

VI/1. Párizsi állás
Egyik volt kolléganoje Párizsba költözött és sikerült munkát kapnia a Dior marketingosztályán. Ön is hasonló karrierrol álmodozik, így tanácsért fordul barátnojéhez. Írjon e-mailt a volt kolléganonek, amiben:

VI/2. Köszönolevél
Írjon levelet, melyben köszönetet mond az Önt meghívó ismerosének a náluk eltöltött kellemes két hetes tartózkodásért.

VI/3. Esküvoi meghívás
Írjon levelet Madeleinnek, melyben megköszöni meghívásukat a július 20-i esküvojükre

VI/4. Bemutatkozó levél
Ön au-pairnek készül Franciaországba. Írjon bemutatkozó levelet a családnak, amiben:

VI/5. Régi ismeros
Nemrégiben megtalálta egy rég nem látott ismerose elérhetoségét egy közösségi portálon. Írjon e-mailt, amiben:

VI/6. Budapesti élet
Világ életében egy kis Komárom-Esztergom megyei faluban élt, ám tanulmányai a fovárosba szólítják. Írjon az otthoniaknak egy levelet, amiben:


VII. SZÖVEGÉRTÉS

VII/1. Töltse ki a következo elégedettségi kérdoívet!

VII/2. Töltse ki a következo kérdoívet!

VII/3. Válaszoljon magyarul az alábbi kérdésekre a szöveg alapján!
Aspirateur Vario - Consigne de sécurité

VII/4. Válaszoljon magyarul az alábbi kérdésekre a szöveg alapján!
Retour vers la lumičre

VII/5. Válaszoljon magyarul az alábbi kérdésekre a szöveg alapján!
Le mot du jour : lune

VII/6. Válaszoljon magyarul az alábbi kérdésekre a szöveg alapján!
Une vie de chat

VII/7. CURRICULUM VITAE


VIII. FORDITÁS MAGYARRA

VIII/1. La Francophonie
VIII/2. Le masque de Zorro
VIII/3. Martin, la catastrophe
VIII/4. Retour vers la lumičre
VIII/5. Le mot du jour : lune
VIII/6. Une vie de chat
VIII/7. 2010 - l'année la plus chaude

MEGOLDÁSOK


Disney Land Parizs

Notre Dame
Notre Dame

MARCHÉ DE PO
MARCHÉ DE PO