Nyitó oldal   Elérhetőségeim

Bemutatkozom   Je me présente      Szolgáltatásaim  Könyveim    Ezeket tanuljuk1  Ezeket tanuljuk2  Ezeket tanuljuk3  Ezeket tanuljuk4

Kedvezményes felkészítő könyvek     Francia 1x1 - B2 szint


Moulin Rouge

BATEAU MOUCHE

Disney Land Parizs

Disney Land Parizs

Notre Dame
Notre Dame

MARCHÉ DE PO
MARCHÉ DE PO

 

 

FRANCIA 1X1 – B2 SZINT


Tartalomjegyzék – Ebben a leckében megtanuljuk a következőket:
1. Családok, barátok – Familles, amis 9
- a függő beszéd (style indirect) használatát
- hogyan alkalmazzuk az előidejű múltat (plus-que-parfait)
- a « ce qui », « ce que » alkalmazását
- a « si » + jelen idő alkalmazását jelen és jövő időben

2. Otthon – Chez nous 31
Lakhely, költözés – Logement, déménagement
- a jelen idejű feltételes mód (conditionnel présent)
képzését és használatát
- a si+imparfait-t
- hogyan kell képezni a participe présent – jelen idejű
melléknévi igenevet, és hogyan használjuk azt
- a határozói igenevet (gérondif)
- az aprčs avoir (miután) kifejezését

3. Munka - Travail 55
- a conditionnel passé
- a műveltető igék
- a futur dans le passé
- és a futur proche dans le passé használatát

4. Tanulás - Études 73
- a kötőmódot (subjonctif), ezen belül a képzését és a
rendhagyó igék ragozását
- melyek a hivatalos levél részei
- valamint néhány fontos kifejezést magán és hivatalos levelek írásához

5. Egészség, betegség – Santé, maladie 95
- megtanulunk fontos egészségügyi kifejezéseket
- találunk általános szószedetet az egészséggel és az egészségügyi
ellátással kapcsolatosan
- felsoroltunk gyógyszertárban használatos kifejezéseket
- megtanuljuk a kötőmód eddig nem tárgyalt eseteit
- azt, hogy a passé composéban milyen szavak ékelődnek be
a segédige és a főige közé
- gyakorlunk rendhagyó « -er » végű igék ragozását

6. Éghajlat, évszakok, környezet 115
– Le climat, les saisons, l’environnement
- az időjárással kapcsolatos kifejezéseket
- a szenvedő szerkezetet különböző igeidőben - La voix passive
(Le passif)
- hogyan kell használni az « avant de » vagy az « avant d’ »
+ főnévi igenevet
- valamint a tagadást összetett igeidőben


7. A fogorvosnál – Chez le dentiste 131
- néhány kifejezést a fej és az arc részeivel kapcsolatosan
- hasznos kifejezéseket a fogorvosnál
- mellékmondat képzését főnévi igenévvel: de + infi-nitif
- határozószavak alkalmazását módhatározóként
- a « tout » használatát határozószóként
- valamint vicces félrefordításokkal zárjuk a leckét


8. Barátság és divat – Amitié et mode 145
- az önálló birtokos névmásokat
- a fontosabb személytelen szerkezeteket
- valamint az « avoir quelque chose ŕ + inf. » szerkezetek használatát

9. Étkezés - Repas 161
- a préférer ige ragozását
- a rendhagyó kiejtésű többes számokat
- az ”il faut” személytelen szerkezetet különböző igeidőkben
- valamint vicces félrefordításokkal zárjuk a leckét

10. Achats - Vásárlás 177
- a mennyiségjelzős szerkezeteket
- a különböző méretek, mértékegységek kifejezését
- a « servir » és a « se servir » igék jelentését
- a mérni ige különböző jelentéseit


11. Közlekedés, autó - Circulation, la voiture 197
- a style indirect alkalmazását felszólító módban
- az « en » határozói igenév alkalmazását
- a « s’occuper » ige használatát az « en » határozói igenévvel

12. Művészetek és kultúra – Arts et culture 213
- hasznos kifejezéseket találtok a
véleménynyilvánítással kapcsolatosan
- hogyan kérdezzünk, ha a kérdőszó a mondat végén szerepel
- az összetett szavak írását
- de + infinitif szerkezetet
- hogyan kell alkalmazni a múlt idejű
főnévi igenév szerkezetét
- a főnévi igenév tagadását
- illetve a véleménynyilvánításhoz szükséges kifejezéseket

13. Sport és szabadidő - Sport et loisirs 229
- a „quelque chose”+de+melléknév (valami+ mellék-név)
- a „quelqu’un”+de+melléknév (valaki+melléknév)
- a „rien”+de+melléknév (semmi+melléknév)
- a „personne”+de+melléknév (senki+melléknév) szerkezetek hasz-nálatát
- hogy melyek azok a gyakran előforduló főnevek,
amelyek jelentése eltérő hímnemben és nőnemben
- a « de » vonzatos igék egyrészét
- és hasznos kifejezéseket találtok sporttal
kapcsolatos levelek írásához

14. Könyvtár - Bibliothčque 247
- megtanuljuk, hogy a tagadószók hol állhatnak a mondatban
- táblázatot találtok az ízlések és preferenciák kifejezésére
- találtok néhány gyakran előforduló kötőszót
- megtanuljuk, hogy milyen tagadószókat lehet együtt használni
- valamint megtaláljátok az „ŕ” vonzatos igék közül azokat,
amelyek gyakran előfordulnak

15. Időjárás, éghajlat - Le temps, la météo 265
- hogyan kell képezni néhány fontosabb összetett szót
- a helyhatározók képzését
- a határozott névelők magyartól eltérő használatát
- illetve megismerkedünk az égtájak, földrajzi nevek helyhatározóival

16. Párizs - Paris 283
- a felkiáltó mondatokat
- a l’un l’autre, les uns les autres használatát
- illetve, hogy hogyan alkalmazzuk a Futur antérieur-t
- a « de+infinitif » (mellékmondat főnévi igenévvel) szerkezetet

17. Magyarország - La Hongrie 299
- a visszaható igék és az „en” névmás használatát múlt időben
- a gyakrabban előforduló országokat és fővárosukat
- haut de / long de kifejezések használatát
- illetve, hogy földrajzi neveknél milyen elöljárószavakat
használunk

Szószedet – Vocabulaire 315

Megoldások – Solutions 377
 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [ProjectEmail].
Last updated: 10/31/21.