Elérhetőségeim

Bemutatkozom   Je me présente    Tanítási módszereimről  Szolgáltatásaim  Könyveim  Referenciáim  Partnereim  Ezeket tanuljuk1  Ezeket tanuljuk2


Moulin Rouge

BATEAU MOUCHE

Disney Land Parizs

Disney Land Parizs

Notre Dame
Notre Dame

MARCHÉ DE PO
MARCHÉ DE PO

 

TARTALOM (A2 – B1 szint) – Ezeket tanuljuk:

TARTALOM (A2 – B1 szint) – Ezeket tanuljuk:

 

1) A piac – Le marché

 

-       az „en” határozói névmást;

-       a „de” alak használatát változatlan formában;

-       hogyan változnak a névelők tagadás esetén;   

-       valamint a « n’est pas/non seulement.... mais...aussi » szerkezetet.

 

2) Bevásárlás - Courses

 

-          az „y” névmás használatát;

-          a „dont” vonatkozó névmást;

-          a súllyal és az űrmértékkel kapcsolatos kifejezéseket;

-          illetve a mennyiségeket kifejező szavakat.

 

            3) Divat és ruhavásárlás - Mode et achat de vętements

 

- a „ne … ni... ni…”, azaz a sem… sem… tagadó szerkezet használatát;

- az „ętre en train de + infinitif” folyamatos jelen alkalmazását;

- a közelmúlt = „venir de” használatát;

- illetve a következő viszonyszavak használatát: 

avant de + inf – valamely cselekvés előtt;

sans + inf – anélkül, hogy;

sans + nom – valaki, valami nélkül;

 

4) posta - Le bureau de poste

                               

-          a hónapok neveit;

-          a „c’est pourquoi” és az  „ŕ partir de” szerkezetek használatát;

-          hogy hogyan kell kifejezni az életkort franciául;

-          a „mérni” ige különböző jelentéseit;

-          levélírásban használt kifejezéseket;

-          a chacun/chacune/chaque használatát;

-          a sorszámneveket 21-től 60-ig.

 

5) Telefonálás - Au téléphone

-        a melléknevek nőnemű alakjainak más módon történő képzését;

-       a határozószavak képzését és használatát;

-       a különbséget a „grâce ŕ” és az „ŕ cause de” között;

-       a sorszámneveket 61-től 100-ig;

-       illetve a „certains”, „certaines”, valamint a „d’autres” kifejezések jelentését és használatát;

-       illetve, hogy hogyan írjuk és mondjuk a francia telefonszámokat.

 

6) Le monde numérique – A digitális világ

 

- a tőszámneveket 101-től;

- a dátumok, a hónapok és az évek prepozícióit;

- a nagy kezdőbetűk használatát és a szóvégi fonetikát;

- hogyan kell telefonálni telefonfülkéből;

- néhány olyan szót, melynél kiejtjük a szó végi mássalhangzót:

- valamint, hogy milyen fontosabb kifejezéseket kell tudni a telefonáláshoz;

 

7) Vendéglátás itthon és külföldön - Restauration en Hongrie et ŕ l’étranger

                                                    

-          a személyes névmás használatát felszólító módban;

-          a személyes névmás tárgyas és részes esetének alkalmazását jelen időben;

-          a legfontosabb viszonyszavakat;

-          mikor változik a határozatlan névelő többes száma „des”-ről „de”-re;

-          illetve a prendre/manger és boire igék magyartól eltérő használatát.

 

8) Állami ünnepek, családi események - Les fętes nationales, les événements familiaux

 

-       a rendhagyó, háromalakú mellékneveket;

-       és további tagadást kifejező szerkezetek használatát;

-       a vonatkozó névmások kérdőszóként történő használatát;

-       jókívánságokat, hasznos kifejezéseket és mondatokat találtok levélíráshoz;

-       illetve a francia és a magyar ünnepeket.

 

9)  Szállás - Hébergement

     

-          a „passé composé” (befejezett múlt) képzését az „avoir” segédigével.

-          a befejezett múlt tagadását és használatát kérdő mondatban;

-          a „passé composé” alkalmazását állító és tagadó mondatoknál és módbeli    segédigékkel;

-          valamint segítséget nyújtunk abban, hogy milyen levelet lehet küldeni egy nyaralásról.

 

 10) Vakáció - Les vacances

                                                     

-       hol helyezkednek el a névmások a mondatban passé composé esetén;

-       a „tout” határozószóként történő használatát;

-       mondatokat találtok levélíráshoz költözés és nyaralás témában;

-       valamint táblázatot és példamondatokat találtok a következő, hasonló értelmű igékkel: apporter, emporter, emmener, amener.

 

11) Étterem és étkezések – Le restaurant et les repas

                                                     

-       a fontosabb gyümölcsök neveit;

-       a befejezett múlt képzését „ętre” segédigével;

-       a visszaható igék befejezett múltbeli alakjait;

-       a rendhagyó végződésű, többes számú mellékneveket;

-          illetve hogy hogyan fokozzuk a mellékneveket.

 

12) Nemzetek konyhái - Cuisines internationales

 

-       a „participe passé” egyeztetését befejezett múlt időben;

-       a melléknevek és határozószavak alkalmazását összehasonlításnál;

-       valamint táblázatot találtok visszaható igékkel és azok „visszaható névmás” nélküli alakjával.

 

13) Az autó részei/Baleset - Les parties de la voiture/Accident

-          az „imparfait” (leíró, folyamatos múlt) használatát ;

-          a lequel/laquelle/lesquels/lesquelles vonatkozó névmások használatát;

-          a celui/celle/ceux/celles mutató névmásokat;

 

14) Utazás repülővel és vonattal - Un voyage en avion et en train

-          táblázatot és példákat találtok az „imparfait” és a „passé composé használatáról”;

-          példamondatokat találtok a „c’est” és az „il est” közötti különbségek megértéséhez;

-          valamint olvashattok néhány hasznos kifejezést, amelyekkel a repülőtereken vagy a repülőgépen találkozhattok; 

15) Időjárás, éghajlat - Le temps, la météo

 

-          az egyszerű jövő idő (futur simple) képzését és használatát;

-          az időjárással kapcsolatos leggyakoribb kifejezéseket;

-          a hőmérsékletek kifejezését;

-          a „faire” igével használt, gyakran előforduló kifejezéseket;

-          az elöljárószó + quoi használatát;

-          a gyakran előforduló rendhagyó, „-er” végű igék ragozását;

-          és néhány hasznos, magánlevelezésnél használt kifejezést.

 

16) Szabadidő - Les loisirs

-          találtok néhány hasznos kifejezést sportok és filmek elmeséléséhez;

-          az « au lieu de + infinitif » (ahelyett, hogy valamit csinálna);

-          az « au lieu de + pronom » (valami helyett);

-          a devoir és az il y a közötti különbséget;

-          a kérdezést az alanyra;

-          a « n’est pas / non seulement… mais … aussi » szerkezet;

-          valamint találtok néhány hasznos kifejezést filmek tartalmának elmeséléséhez.

17) Egészség, betegség – Santé, maladie

 

-          a leghasznosabb kifejezéseket, amikre szükség lehet a gyógyszertárban;

-          az emberi test részeit;

-          a fájdalom kifejezését;

-          néhány hasznos kifejezést, amikre szükség lehet a háziorvosnál;

-          a „n’importe” határozatlan névmás fontosabb alakjait;

-          és találtok olyan vicces félrefordításokat, amelyeken az óráimon nevettünk.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last changed: 07/18/20 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [ProjectEmail].
Last updated: 07/18/20.