Nyitó oldal   Elérhetőségeim

Bemutatkozom   Je me présente      Szolgáltatásaim  Könyveim    Ezeket tanuljuk1  Ezeket tanuljuk2  Ezeket tanuljuk3  Ezeket tanuljuk4

Kedvezményes felkészítő könyvek     Francia 1x1 - B2 szint


Moulin Rouge

BATEAU MOUCHE

Disney Land Parizs

Disney Land Parizs

Notre Dame
Notre Dame

MARCHÉ DE PO
MARCHÉ DE PO

 

TARTALOM (A2 – B1 szint) – Ezeket tanuljuk:

TARTALOM (A2 – B1 szint) – Ezeket tanuljuk:

 

1) A piac – Le marché

 

-       az „en” határozói névmást;

-       a „de” alak használatát változatlan formában;

-       hogyan változnak a névelők tagadás esetén;   

-       valamint a « n’est pas/non seulement.... mais...aussi » szerkezetet.

 

2) Bevásárlás - Courses

 

-          az „y” névmás használatát;

-          a „dont” vonatkozó névmást;

-          a súllyal és az űrmértékkel kapcsolatos kifejezéseket;

-          illetve a mennyiségeket kifejező szavakat.

 

            3) Divat és ruhavásárlás - Mode et achat de vętements

 

- a „ne … ni... ni…”, azaz a sem… sem… tagadó szerkezet használatát;

- az „ętre en train de + infinitif” folyamatos jelen alkalmazását;

- a közelmúlt = „venir de” használatát;

- illetve a következő viszonyszavak használatát: 

avant de + inf – valamely cselekvés előtt;

sans + inf – anélkül, hogy;

sans + nom – valaki, valami nélkül;

 

4) posta - Le bureau de poste

                               

-          a hónapok neveit;

-          a „c’est pourquoi” és az  „ŕ partir de” szerkezetek használatát;

-          hogy hogyan kell kifejezni az életkort franciául;

-          a „mérni” ige különböző jelentéseit;

-          levélírásban használt kifejezéseket;

-          a chacun/chacune/chaque használatát;

-          a sorszámneveket 21-től 60-ig.

 

5) Telefonálás - Au téléphone

-        a melléknevek nőnemű alakjainak más módon történő képzését;

-       a határozószavak képzését és használatát;

-       a különbséget a „grâce ŕ” és az „ŕ cause de” között;

-       a sorszámneveket 61-től 100-ig;

-       illetve a „certains”, „certaines”, valamint a „d’autres” kifejezések jelentését és használatát;

-       illetve, hogy hogyan írjuk és mondjuk a francia telefonszámokat.

 

6) Le monde numérique – A digitális világ

 

- a tőszámneveket 101-től;

- a dátumok, a hónapok és az évek prepozícióit;

- a nagy kezdőbetűk használatát és a szóvégi fonetikát;

- hogyan kell telefonálni telefonfülkéből;

- néhány olyan szót, melynél kiejtjük a szó végi mássalhangzót:

- valamint, hogy milyen fontosabb kifejezéseket kell tudni a telefonáláshoz;

 

7) Vendéglátás itthon és külföldön - Restauration en Hongrie et ŕ l’étranger

                                                    

-          a személyes névmás használatát felszólító módban;

-          a személyes névmás tárgyas és részes esetének alkalmazását jelen időben;

-          a legfontosabb viszonyszavakat;

-          mikor változik a határozatlan névelő többes száma „des”-ről „de”-re;

-          illetve a prendre/manger és boire igék magyartól eltérő használatát.

 

8) Állami ünnepek, családi események - Les fętes nationales, les événements familiaux

 

-       a rendhagyó, háromalakú mellékneveket;

-       és további tagadást kifejező szerkezetek használatát;

-       a vonatkozó névmások kérdőszóként történő használatát;

-       jókívánságokat, hasznos kifejezéseket és mondatokat találtok levélíráshoz;

-       illetve a francia és a magyar ünnepeket.

 

9)  Szállás - Hébergement

     

-          a „passé composé” (befejezett múlt) képzését az „avoir” segédigével.

-          a befejezett múlt tagadását és használatát kérdő mondatban;

-          a „passé composé” alkalmazását állító és tagadó mondatoknál és módbeli    segédigékkel;

-          valamint segítséget nyújtunk abban, hogy milyen levelet lehet küldeni egy nyaralásról.

 

 10) Vakáció - Les vacances

                                                     

-       hol helyezkednek el a névmások a mondatban passé composé esetén;

-       a „tout” határozószóként történő használatát;

-       mondatokat találtok levélíráshoz költözés és nyaralás témában;

-       valamint táblázatot és példamondatokat találtok a következő, hasonló értelmű igékkel: apporter, emporter, emmener, amener.

 

11) Étterem és étkezések – Le restaurant et les repas

                                                     

-       a fontosabb gyümölcsök neveit;

-       a befejezett múlt képzését „ętre” segédigével;

-       a visszaható igék befejezett múltbeli alakjait;

-       a rendhagyó végződésű, többes számú mellékneveket;

-          illetve hogy hogyan fokozzuk a mellékneveket.

 

12) Nemzetek konyhái - Cuisines internationales

 

-       a „participe passé” egyeztetését befejezett múlt időben;

-       a melléknevek és határozószavak alkalmazását összehasonlításnál;

-       valamint táblázatot találtok visszaható igékkel és azok „visszaható névmás” nélküli alakjával.

 

13) Az autó részei/Baleset - Les parties de la voiture/Accident

-          az „imparfait” (leíró, folyamatos múlt) használatát ;

-          a lequel/laquelle/lesquels/lesquelles vonatkozó névmások használatát;

-          a celui/celle/ceux/celles mutató névmásokat;

 

14) Utazás repülővel és vonattal - Un voyage en avion et en train

-          táblázatot és példákat találtok az „imparfait” és a „passé composé használatáról”;

-          példamondatokat találtok a „c’est” és az „il est” közötti különbségek megértéséhez;

-          valamint olvashattok néhány hasznos kifejezést, amelyekkel a repülőtereken vagy a repülőgépen találkozhattok; 

15) Időjárás, éghajlat - Le temps, la météo

 

-          az egyszerű jövő idő (futur simple) képzését és használatát;

-          az időjárással kapcsolatos leggyakoribb kifejezéseket;

-          a hőmérsékletek kifejezését;

-          a „faire” igével használt, gyakran előforduló kifejezéseket;

-          az elöljárószó + quoi használatát;

-          a gyakran előforduló rendhagyó, „-er” végű igék ragozását;

-          és néhány hasznos, magánlevelezésnél használt kifejezést.

 

16) Szabadidő - Les loisirs

-          találtok néhány hasznos kifejezést sportok és filmek elmeséléséhez;

-          az « au lieu de + infinitif » (ahelyett, hogy valamit csinálna);

-          az « au lieu de + pronom » (valami helyett);

-          a devoir és az il y a közötti különbséget;

-          a kérdezést az alanyra;

-          a « n’est pas / non seulement… mais … aussi » szerkezet;

-          valamint találtok néhány hasznos kifejezést filmek tartalmának elmeséléséhez.

17) Egészség, betegség – Santé, maladie

 

-          a leghasznosabb kifejezéseket, amikre szükség lehet a gyógyszertárban;

-          az emberi test részeit;

-          a fájdalom kifejezését;

-          néhány hasznos kifejezést, amikre szükség lehet a háziorvosnál;

-          a „n’importe” határozatlan névmás fontosabb alakjait;

-          és találtok olyan vicces félrefordításokat, amelyeken az óráimon nevettünk.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last changed: 10/31/21 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [ProjectEmail].
Last updated: 10/31/21.