Nyitó oldal   Elérhetőségeim

Bemutatkozom   Je me présente      Szolgáltatásaim  Könyveim    Ezeket tanuljuk1  Ezeket tanuljuk2  Ezeket tanuljuk3  Ezeket tanuljuk4

Kedvezményes felkészítő könyvek     Francia 1x1 - B2 szint


Moulin Rouge

BATEAU MOUCHE

Disney Land Parizs

Disney Land Parizs

Notre Dame
Notre Dame

MARCHÉ DE PO
MARCHÉ DE PO

 

 

TARTALOM (A1 SZINT) – EZEKET TANULJUK:

 

1)Bemutatkozás – Se présenter, présenter

 

-          hogyan mutatkozzunk be;

-        a hangsúlytalan személyes névmások használatát;

-        a lenni (ętre) igét ragozni;

-        a francia mondatok szerkezetét ;

-        hogyan számoljunk 0-10-ig;

-        az -ER végű igék ragozását;

-        hogyan szólítsunk meg másokat;

-        illetve hogyan kell köszönteni ismerőseinket, ismeretlen személyeket.

 

2)Az osztályban - Dans la classe

                                              

-        a határozott és határozatlan névelők használatát;

-        hogyan kell a többes számot képezni;

-        néhány érdekességet a francia névhasználatról ;

-        hogyan érdeklődjünk mások hogyléte felől.

 

3)A barátnőm - Mon amie

                                              

-        hogyan mutassuk be egy barátunkat;

-        a birtoklást kifejező ige (avoir) ragozását;

-        a „c’est” és „ce sont” helyes használatát;

-        a sorszámneveket 1-10-ig;

-        illetve az „aussi” határozószó használatát.

 

4)Bemutatom Önnek… - Je vous présente…

                     

-        hogyan jellemezhetünk valakit a külső, illetve belső tulajdonságai alapján;

-        az igeragozást jelen időben;

-        a melléknevek főbb jellemzőit;

-        valamint a birtokos szerkezet képzését, használatát.

 

5)Családok – Les familles

                                              

-        a hozzátartozók, rokonok francia megfelelőit;

-        a foglalkozásneveket;

-        a „prendre” ige ragozását és használatát;

-        az „on” általános alany használatát;

-        a birtokos jelzők használatát több birtok esetén;

-        illetve a tőszámneveket 11-20-ig.

 

 

6) A szomszédok - Les voisins

          

-        az „il y a” személyelen szerkezet használatát;

-        azt, hogy kérdezzünk egyenes szórenddel;

-        a voici, voilŕ használatát;

-        illetve a helyet jelölő legfontosabb elöljárószavakat.

 

7) A lakónegyed és a házunk - Le quartier et notre maison

                                              

-        a fontosabb színeket;

-        néhány gyakran használt ország és a hozzájuk tartozó nemzetiség nevét;

-        hogyan kell tagadni;

-        a „comme”, a „mais” kötőszavakat és a „quand” kérdőszót;

 -    a határozatlan számnevek közül a „beaucoup de”, „peu de”, „assez de”,

      „trop de”, „pas mal de” használatát;

-        a fontosabb, „de” vonzatos helyet jelölő elöljárószavakat;

-        és az „attendre”, valamint az „écrire” ige ragozását.

 

8) A lakásunk - Notre appartement

                                              

-        a lakás részeinek és berendezési tárgyainak nevét;

-        a „faire” ige ragozását;

-        a mutató névmások használatát;

-        a célhatározói mellékmondat (pour) használatát;

-        illetve az „apprendre”, „vivre”, „vendre” és a „servir” ige ragozását.

 

9) A város, a falu - La ville, le village

                                              

-        a leggyakoribb háziállatok nevét;

-        a „tout” determináns használatát;

-        hogyan kérdezünk fordított szórenddel;

-        valamint, hogy melyek a fontosabb kérdőszavak.

 

10)Közlekedés a városban - Se déplacer en ville

                                              

-          a hangsúlyos személyes névmásokat;

-          a „męme” főnévi névmás jelentését;

-          az „ŕ” prepozíció használatát;

-          az „-ir” végű igék ragozását;

-          hogyan kell egyenes szórenddel kérdezni;

-          a leggyakoribb hely- és időhatározó szavakat;

-          a „changer” ige használatát;

-          az „il faut” szerkezetet;

-          valamint a „voir, „descendre”, „payer” és „se déplacer” igék ragozását.

 

11)Utazás metróval - Déplacement en métro

                          

-          a közeljövő képzését és használatát;

-          a leggyakoribb módbeli segédigéket: devoir, falloir, vouloir

-          illetve a felszólító mód képzését és alkalmazását.

 

12)Hogy eljussunk… - Pour aller ŕ

                                              

-          hogyan tudunk útbaigazítást kérni;

-          a „pouvoir” és a „savoir” módbeli segédigék használatát;

-          a személyes névmások tárgyesetét;

-          a címek kifejezését;

-          valamint a „comprendre”, „venir”, és „revenir” igék ragozását.

 

13)A magyar oktatási rendszer - Le systčme scolaire en Hongrie

                                                                       

-          a tőszámneveket 20-tól 60-ig;

-          hogy milyen kifejezéseket használ a francia nyelv a „tanulni” igére;

-          a „quelque(s)”  és a „plusieurs” határozatlan számnevek használatát;

-          a „qui” és a „que” vonatkozó névmás használatát;

-          valamint az „obtenir, a s’inscrire” és a „commencer” igék ragozását.

 

14)Munka - Travai

                                                     

-       a napokat, napszakokat;

-       a „devenir” és a „construire” igék ragozását;

-       hogyan emelünk ki a francia nyelvben;

-       az órával kapcsolatos kifejezéseket;

-       illetve a tőszámneveket 60-tól 100-ig.

 

15)Időbeosztás - Emploi du temp

                                                     

-       a visszaható igéket;

-       az anyagnévelő használatát;

-       a chacun/chacune/chaque használatát;

-       a sorszámneveket 21-től 100-ig;

-       és a gyakoriság kifejezését.
 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [ProjectEmail].
Last updated: 10/31/21.