Elérhetőségeim

Bemutatkozom   Je me présente    Tanítási módszereimről  Szolgáltatásaim  Könyveim  Referenciáim  Partnereim  Ezeket tanuljuk1  Ezeket tanuljuk2


Moulin Rouge

BATEAU MOUCHE

Disney Land Parizs

Disney Land Parizs

Notre Dame
Notre Dame

MARCHÉ DE PO
MARCHÉ DE PO

 

 

TARTALOM (A1 SZINT) – EZEKET TANULJUK:

 

1)Bemutatkozás – Se présenter, présenter

 

-          hogyan mutatkozzunk be;

-        a hangsúlytalan személyes névmások használatát;

-        a lenni (ętre) igét ragozni;

-        a francia mondatok szerkezetét ;

-        hogyan számoljunk 0-10-ig;

-        az -ER végű igék ragozását;

-        hogyan szólítsunk meg másokat;

-        illetve hogyan kell köszönteni ismerőseinket, ismeretlen személyeket.

 

2)Az osztályban - Dans la classe

                                              

-        a határozott és határozatlan névelők használatát;

-        hogyan kell a többes számot képezni;

-        néhány érdekességet a francia névhasználatról ;

-        hogyan érdeklődjünk mások hogyléte felől.

 

3)A barátnőm - Mon amie

                                              

-        hogyan mutassuk be egy barátunkat;

-        a birtoklást kifejező ige (avoir) ragozását;

-        a „c’est” és „ce sont” helyes használatát;

-        a sorszámneveket 1-10-ig;

-        illetve az „aussi” határozószó használatát.

 

4)Bemutatom Önnek… - Je vous présente…

                     

-        hogyan jellemezhetünk valakit a külső, illetve belső tulajdonságai alapján;

-        az igeragozást jelen időben;

-        a melléknevek főbb jellemzőit;

-        valamint a birtokos szerkezet képzését, használatát.

 

5)Családok – Les familles

                                              

-        a hozzátartozók, rokonok francia megfelelőit;

-        a foglalkozásneveket;

-        a „prendre” ige ragozását és használatát;

-        az „on” általános alany használatát;

-        a birtokos jelzők használatát több birtok esetén;

-        illetve a tőszámneveket 11-20-ig.

 

 

6) A szomszédok - Les voisins

          

-        az „il y a” személyelen szerkezet használatát;

-        azt, hogy kérdezzünk egyenes szórenddel;

-        a voici, voilŕ használatát;

-        illetve a helyet jelölő legfontosabb elöljárószavakat.

 

7) A lakónegyed és a házunk - Le quartier et notre maison

                                              

-        a fontosabb színeket;

-        néhány gyakran használt ország és a hozzájuk tartozó nemzetiség nevét;

-        hogyan kell tagadni;

-        a „comme”, a „mais” kötőszavakat és a „quand” kérdőszót;

 -    a határozatlan számnevek közül a „beaucoup de”, „peu de”, „assez de”,

      „trop de”, „pas mal de” használatát;

-        a fontosabb, „de” vonzatos helyet jelölő elöljárószavakat;

-        és az „attendre”, valamint az „écrire” ige ragozását.

 

8) A lakásunk - Notre appartement

                                              

-        a lakás részeinek és berendezési tárgyainak nevét;

-        a „faire” ige ragozását;

-        a mutató névmások használatát;

-        a célhatározói mellékmondat (pour) használatát;

-        illetve az „apprendre”, „vivre”, „vendre” és a „servir” ige ragozását.

 

9) A város, a falu - La ville, le village

                                              

-        a leggyakoribb háziállatok nevét;

-        a „tout” determináns használatát;

-        hogyan kérdezünk fordított szórenddel;

-        valamint, hogy melyek a fontosabb kérdőszavak.

 

10)Közlekedés a városban - Se déplacer en ville

                                              

-          a hangsúlyos személyes névmásokat;

-          a „męme” főnévi névmás jelentését;

-          az „ŕ” prepozíció használatát;

-          az „-ir” végű igék ragozását;

-          hogyan kell egyenes szórenddel kérdezni;

-          a leggyakoribb hely- és időhatározó szavakat;

-          a „changer” ige használatát;

-          az „il faut” szerkezetet;

-          valamint a „voir, „descendre”, „payer” és „se déplacer” igék ragozását.

 

11)Utazás metróval - Déplacement en métro

                          

-          a közeljövő képzését és használatát;

-          a leggyakoribb módbeli segédigéket: devoir, falloir, vouloir

-          illetve a felszólító mód képzését és alkalmazását.

 

12)Hogy eljussunk… - Pour aller ŕ

                                              

-          hogyan tudunk útbaigazítást kérni;

-          a „pouvoir” és a „savoir” módbeli segédigék használatát;

-          a személyes névmások tárgyesetét;

-          a címek kifejezését;

-          valamint a „comprendre”, „venir”, és „revenir” igék ragozását.

 

13)A magyar oktatási rendszer - Le systčme scolaire en Hongrie

                                                                       

-          a tőszámneveket 20-tól 60-ig;

-          hogy milyen kifejezéseket használ a francia nyelv a „tanulni” igére;

-          a „quelque(s)”  és a „plusieurs” határozatlan számnevek használatát;

-          a „qui” és a „que” vonatkozó névmás használatát;

-          valamint az „obtenir, a s’inscrire” és a „commencer” igék ragozását.

 

14)Munka - Travai

                                                     

-       a napokat, napszakokat;

-       a „devenir” és a „construire” igék ragozását;

-       hogyan emelünk ki a francia nyelvben;

-       az órával kapcsolatos kifejezéseket;

-       illetve a tőszámneveket 60-tól 100-ig.

 

15)Időbeosztás - Emploi du temp

                                                     

-       a visszaható igéket;

-       az anyagnévelő használatát;

-       a chacun/chacune/chaque használatát;

-       a sorszámneveket 21-től 100-ig;

-       és a gyakoriság kifejezését.
 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [ProjectEmail].
Last updated: 07/18/20.