Nyitó oldal   Elérhetőségeim

Bemutatkozom   Je me présente      Szolgáltatásaim  Könyveim    Ezeket tanuljuk1  Ezeket tanuljuk2  Ezeket tanuljuk3  Ezeket tanuljuk4

Kedvezményes felkészítő könyvek     Francia 1x1 - B2 szint


Moulin Rouge

BATEAU MOUCHE

Disney Land Parizs

Disney Land Parizs

Notre Dame
Notre Dame

MARCHÉ DE PO
MARCHÉ DE PO

 


Alapfokú könyvem tartalomjegyzéke

1. Válassza ki a helyes névelőt, ahol szükséges, vonja össze!
Je travaille dans ... grande entreprise.
A: une B: les
C: un D: le

2. Válassza ki a helyes vonzatot!
Nous allons ... France chez nos amis.
A: au B: en
C: ŕ D: de

3. Melyik kérdőszóval lehet a kiemelt mondatrészre kérdezni?
Ces boîtes sont en bois.
A: en quoi? B: pourquoi?
C: qu’est-ce que? D: quoi?

4. Válassza ki a melléknevek helyes alakját!
J’ai beaucoup de ... livres.
A: nouveaux B: nouvelles
C: neufs D: neuves

5. Válassza ki a helyes viszonyszót!
Mes amis t’attendent ... de la rue.
A: avant B: derričre
C: au coin D: devant

6. Válassza ki a birtokviszony helyes formáját!
Ces bicyclettes sont ... professeurs de l’école.
A: aux B: des
C: ŕ D: du

7. Válassza ki a helyes névelőt!
As-tu déjŕ mangé ... gâteau, je l'ai mis sur la table ce matin?
A: des B: de la
C: le D: la

8. Válassza ki a melléknév fokozott alakját!
Ce professeur n’est pas ... que Monsieur Dupont.
A: si âgée B: si grande
C: aussi sévčre D: aussi intelligente

9. Válassza ki a helyes mutató névmást!
Notre appartement se trouve ŕ ... étage, c'est pourquoi je prends toujours l'ascenseur.
A: cela B: celui-ci
C: cet D: cette

10. Válassza ki a helyes megoldást!
Je ne peux pas t'accompagner au marché ... je dois attendre ma mčre.
A: parce que B: aprčs
C: puis D: et

11. Válassza ki azt a tagadó szópárt, amellyel tagadni tudja a kiemelt mondatrészt!
Je vais toujours avec ma mčre faire des achats.
A: ne ... rien B: ne ... nullement
C: ne ... personne D: ne ... jamais

12. Válassza ki a helyes időhatározót!
Ils peuvent se reposer ... 10 septembre.
A: dčs B: parmi
C: derričre D: jusqu'au

13. Válassza ki a helyes múlt idejű melléknévi igenevet!
J'ai acheté la voiture que mon pčre m'a ... ce matin.
A: montrées B: montré
C: montrer D: montrée

14. Tegye felszólító módba az igét!
... avant le spectacle.
A: Appele-toi B: Appelé
C: Appelle-soi D: Appelle-moi

15. Válassza ki a „tout” megfelelő alakját!
Je ne peux pas inviter ... la famille ŕ mon anniversaire.
A: toutes B: tout
C: tous D: toute

16. Írja be a helyes rokonsági fokot!
Mon oncle est le pčre de ma ...
Ma fille est la ... de ma mčre.

17. Válassza ki a „kakukktojást”!
vętement = jupe, robe, journal, pantalon
matičre = papier, soupe, argent, plastique

18. Tegye helyes sorrendbe a napi eseményeket!
Toute la famille mange ensemble vers 7 heures du soir, puis nous regardons les informations.
Je dors toujours avant minuit parce que je ne veux pas ętre fatiguée.
Je prends mon petit déjeuner et j'écoute la radio.

19. Válassza ki a dátumhoz tartozó eseményt!
Date Fętes
premier janvier Pâques /m, pl/
mois d’avril Noël /m/
24 décembre jour /m/ de l’An

20. Válassza ki a SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK hiányzó részét!
Avoir une ... de loup faim soif - / éhes, mint a farkas /
Beaucoup de ... pour rien silence bruit - / sok hűhó semmiért /
Ętre … jusqu’aux os mouillé humide - / bőrig ázott /

Magyar nyelvű utasítások alapján tölse ki a formanyomtatványt!
(jelentkezési lap, kérdőív, megrendelőlap–500-1000 n)
M. Didier Legros (lakcíme: Avenue Charles de Gaulle 4, 4325 Paris CEDEX 08, France, e-mail: didier.legros@noteline.fr) 8 napot kíván eltölteni egy 4 csillagos tunéziai szállodában all inclusive ellátással, családja és két gyermeke kíséretében, akik 8 és 14 évesek.
A szállást augusztus 25. és szeptember 1. közé foglalták le, tunéziai barátaik várják őket a reptéren.
M. Legros otthoni telefonszáma 0610-345-67985. De Tunéziában csak a mobilján elérhető, aminek a száma 0620-440014.

Írjon levelet Marie nevű barátnőjének párizsi osztálykirándulásáról!
Mesélje el, hogy az ott töltött 3 nap alatt megnéztek számos nevezetességet, megcsodálták a Szajnát és meglátogatták a Louvre múzeumot. Említse meg, hogy a legutóbbi útjukkal ellentétben most frank helyett euróval fizettek.

Alapfokú vizsga feladattípusai
Olvasott szöveg értése
Olvasott szöveg értése és íráskészség
Íráskészség
Szószedetek a következő témakörökhöz:
Üdvözlés, bemutatkozás
Család
Külső és belső tulajdonságok
Színek
Lakás
Foglalkozások
Munkahelyek
Oktatás
Tantárgyak
Utazás
Vakáció
Posta, telefon
Eladók és üzletek
Orvosnál
Emberi test
Napok, hónapok, égtájak
Napirend
Időjárás
Sport
Szálloda
Mozi
Színház
Étterem
Vásárlás
Háztartási eszközök
Segíthetek? Hasznos segédletek, gyűjtemények
Gyakoribb nyelvtani kifejezések
Igéből képzett főnevek
Gyakori melléknevek
Visszaható igék
Vonzatok
Időhatározók
Kérdőszavak
Kötőszavak
Gyakoribb, erős H-val kezdődő szavak
Gyakran előforduló országnevek és nemzetiségek
Francia ünnepek
Magyar ünnepek
Ellentétek
Szólások, kifejezések
Kifejezések
Szólások
Kifejezések
Gyakoribb igék
 
 
 
 
Last changed: 10/31/21 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [ProjectEmail].
Last updated: 10/31/21.